Privacy Policy – Hotel & Wellness ZUIVER

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

SPA SPORT HOTEL ZUIVER kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van SPA SPORT HOTEL ZUIVER, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact-/inschrijfformulier aan SPA SPORT HOTEL ZUIVER verstrekt. SPA SPORT HOTEL ZUIVER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Wanneer u een overeenkomst aangaat waar een betaling bij inbegrepen is, gebruikt SPA SPORT HOTEL ZUIVER ook uw IBAN-nummer.

Bij verwerking van persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketing wordt er toestemming aan u gevraagd. Denk hierbij aan:

 • Surf gedrag door middel van traffic cookies
 • E-mail adres voor aanbiedingen
 • Tijd van aankomst, vertrek en bestedingsgedrag door middel van een toegangsbandje.

Als u ook fitneslid bij SPA SPORT HOTEL ZUIVER bent kan er met behulp van een wellness app bijgehouden worden wat uw vorderingen zijn.

Hoe verzamelt u mijn gegevens?

We verzamelen informatie op twee manieren: wanneer u ons informatie verstrekt en wanneer u onze website gebruikt. Veel gegevens worden automatisch verzameld via het gebruik van cookies. U kunt hier uitgebreide informatie vinden over het gebruik van cookies en tracking- en webanalyse services van derden.

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en als u onze producten koopt, uw betalingsgegevens. Dit kan gebeuren als u:

 • Een gebruikersaccount maakt, een bestelling plaatst of een product registreert;
 • Informatie over producten aanvraagt;
 • Deelneemt aan enquêtes

Deze informatie wordt gebruikt om dienst te verlenen en met u in contact te komen betreffende een reservering of bestelling. Ook kan uw e-mailadres gebruikt worden om u de meest relevante aanbiedingen en acties te kunnen sturen, MITS u hier toestemming voor hebt gegeven.

Waarom heeft SPA SPORT HOTEL ZUIVER deze gegevens nodig?

Het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. We gebruiken deze gegevens om onze producten en services te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen te tonen en om aanbiedingen en acties te verzenden. We gebruiken gegevens waardoor u kunt worden geïdentificeerd (persoonsgegevens genoemd) voor het volgende:

 • U in staat stellen producten te kopen, toegang te krijgen tot onze faciliteiten en deel te nemen aan aangeboden activiteiten
 • U informatie te verstrekken over nieuwe en bijgewerkte producten en services, en andere informatie waar u om hebt gevraagd
 • U nieuwsbrieven, informatieve e-mails of andere informatie over SPA SPORT HOTEL ZUIVER te sturen en u passende aanbiedingen te tonen. (MITS hiervoor toestemming is gegeven)

We gebruiken gegevens waardoor u niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonsgegevens genoemd) voor diverse doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en services. We kunnen niet-persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het aanmaken van anonieme gegevensprofielen en het aanbieden van gesegmenteerde marketing, voor het genereren van statistische gegevens, om onze huidige producten te verbeteren en te beheren en nieuwe producten te maken.

Hoe lang bewaart SPA SPORT HOTEL ZUIVER persoonsgegevens?

SPA SPORT HOTEL ZUIVER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden dus niet langer bewaart dan wettelijk verplicht of noodzakelijk. Wanneer de bewaartermijn van uw gegevens is verstreken worden uw gegevens veilig verwijdert. Vragen over bewaartermijnen van specifieke gegevensverwerkingen kunt u sturen naar media@zuiveramsterdam.nl.

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk voor u, in ieder geval binnen 4 weken. Wanneer uw persoonsgegevens aan derde partijen zijn verstrekt mag u aan SPA SPORT HOTEL ZUIVER vragen om, wanneer dit mogelijk is, de verwijdering van uw persoonsgegevens ook bij deze derde partijen te bewerkstelligen.

Deelt SPA SPORT HOTEL ZUIVER mijn gegevens met derden?

We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens delen MITS er door u toestemming is gegeven. Met deze bedrijven delen we uw gegevens:

 • Online marketing bedrijven t.b.v. online advertenties; (SIDM, E-MARK, Iclicks)
 • Advertentie en optimalisatietools zoals Facebook, Google en Hotjar

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces;
 • Wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van SPA SPORT HOTEL ZUIVER te beschermen en te verdedigen, inclusief de beveiliging van onze producten en services;
 • Wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, van SPA SPORT HOTEL ZUIVER of van haar gasten of werknemers te beschermen;
 • Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan.

Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit Privacybeleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacybeleid gaat gelden.

Google Analytics

SPA SPORT HOTEL ZUIVER maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van SPA SPORT HOTEL ZUIVER bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd, dus is niet terug te leiden naar u als persoon.

Zuiver heeft daarnaast rekening gehouden met het volgende:

User id’s

Google biedt de mogelijkheid om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen. Dit mag alleen met voorafgaande toestemming van u als gebruiker. Zuiver heeft hier een controle op uitgevoerd en deze optie staat op onze website uitgeschakeld.

Verwerkingsovereenkomst met Google

Op grond van de AVG moet Zuiver als verantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst afsluiten met Google. Zuiver heeft deze overeenkomst op 28 februari 2018 afgesloten.

Gegevens delen met Google

Binnen Google Analytics heeft Zuiver de mogelijkheid om uw gegevens te delen voor de volgende doeleinden:

• producten en services van Google (verbetering hiervan);

• benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites)

• technische ondersteuning;

• accountspecialisten (toegang voor -);

• Google-verkopers/salesexperts (toegang voor -).

Hierbij willen wij u laten weten dat wij uw gegevens NIET delen voor bovenstaande doeleinden.

Google niet het volledige IP-adres laten verwerken (Anonymize IP)

IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van u te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’. De Autoriteit Persoonsgegevens(AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar de AP vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de risico’s voor u als websitebezoekers te verkleinen. SPA SPORT HOTEL ZUIVER heeft daarom uw IP-adres laten anonimeseren en is daarom NIET te herleiden naar u als persoon.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Ondanks dat we proberen zo transparant mogelijk te zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen, kan het altijd zijn dat u vragen hebt. U hebt daarom natuurlijk het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. Ook hebt u het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens of interesseprofiel bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het kan zo zijn dat een verwijderingsverzoek in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, ook dan nemen we contact met u op.

Uitschrijven marketingactiviteiten

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven, of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe volgt u de instructies hier of volgt u het afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail. NB: onze e-mails kunnen belangrijke of nuttige informatie over onze SPA SPORT HOTEL ZUIVER-producten bevatten, inclusief informatie over uw toekomstige bezoek.

Contact opnemen

SPA SPORT HOTEL ZUIVER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SPA SPORT HOTEL ZUIVER verzamelde persoonsgegevens, vinden wij het fijn als u contact met SPA SPORT HOTEL ZUIVER opneemt via:

Postadres: Koenenkade 8, 1081 KH Amsterdam

Vestigingsadres: Koenenkade 8, 1081 KH Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 020 3010 700

E-mailadres: info@zuiveramsterdam.nl

Https://zuiveramsterdam.nl is een website van SPA SPORT HOTEL ZUIVER.

Mocht u niet tevreden zijn nadat u contact opgenomen hebt met ons, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Open chat
Bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur
Bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur. U kunt Whatsapp gebruiken voor het stellen van een vraag. Een reservering kunt u uitsluitend maken via zuiveramsterdam.nl/reserveren