Hyperventilatie – Hotel & Wellness ZUIVER

Hyperventilatie, een term die we steeds vaker voorbij horen komen. Hyperventilatie is een aandoening waarbij iemand te snel of te diep ademt, waardoor de balans van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed verstoord raakt. Dit kan leiden tot een verminderde hoeveelheid zuurstof in het bloed en een verhoogde hoeveelheid koolstofdioxide.

Hyperventilatie kan zich voordoen tijdens een acute aanval, zoals een paniekaanval, of het kan een chronische aandoening zijn, waarbij iemand langdurig te snel of te diep ademt.

Symptomen van hyperventilatie kunnen onder andere zijn:

  • Oppervlakkig ademhalen
  • Snel ademhalen
  • Benauwdheid
  • Duizeligheid
  • Slapeloosheid
  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid
  • Pijn op de borst

De oorzaak van hyperventilatie kan variëren, waaronder stress, angst, een gevoel van paniek, een slechte ademhalingstechniek, of een onderliggend medisch probleem zoals een longaandoening. Hyperventilatie kan behandeld worden door een arts of een ademtherapeut door het aanleren van gezonde ademhalingstechnieken, het identificeren en aanpakken van de onderliggende oorzaak en/of het gebruik van medicatie.

Wat is het verschil tussen acute en chronische hyperventilatie

Acute hyperventilatie is een plotselinge aanval van snel of oppervlakkig ademhalen die vaak geassocieerd wordt met stress, angst of paniek. De symptomen zijn vaak hevig maar zijn meestal van tijdelijke aard en verdwijnen na verloop van tijd.

Chronische hyperventilatie, daarentegen, is een aandoening waarbij iemand gedurende een langere periode te snel of te diep ademt. Dit kan leiden tot een verstoorde balans van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed, en kan leiden tot een scala aan symptomen zoals benauwdheid, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, en pijn op de borst. Chronische hyperventilatie is vaak het gevolg van een onderliggende oorzaak zoals een angststoornis of een longaandoening. De behandeling van chronische hyperventilatie is gericht op het aanpakken van de onderliggende oorzaak en het aanleren van gezonde ademhalingstechnieken.

De invloed van stress op je ademhaling

Stress kan invloed hebben op de ademhaling, omdat het het zenuwstelsel activeert en kan leiden tot veranderingen in de ademhaling. Wanneer iemand gestresst is, kan het lichaam in de “vecht-vlucht” modus komen, waarbij de ademhaling sneller gaat en oppervlakkiger wordt. Daarnaast kan stress ook leiden tot een vermindering van de diepte en frequentie van de ademhaling, wat kan leiden tot een verminderde zuurstoftoevoer naar de longen en het lichaam. Dit kan leiden tot vermoeidheid, concentratieproblemen, en andere problemen.

Het is belangrijk om te leren hoe je ademhaling te beheersen tijdens stressvolle situaties. Daarnaast is voldoende ontspanning ook essentieel om de balans tussen inspanning en ontspanning terug te brengen.