Nieuwe tarieven – Hotel & Wellness ZUIVER

Per 2023 zal Fitness Zuiver enkele prijsaanpassingen doorvoeren. Deze aanpassingen zijn het gevolg van recente marktonwikkelingen, zoals hogere energieprijzen en de toegenomen consumentenprijsindex.

Onderstaande tabel weergeeft de nieuwe tarieven die per 2023 zullen worden doorgevoerd.

Bij vragen verzoeken wij je vriendelijk om een mail te sturen naar fitness@zuiveramsterdam.nl.

Open chat
Bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur
Bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur. U kunt Whatsapp gebruiken voor het stellen van een vraag. Een reservering kunt u uitsluitend maken via zuiveramsterdam.nl/reserveren