klokkenluidersregeling – Hotel & Wellness ZUIVER

Beste collega,

Je bent op deze pagina terecht gekomen omdat je wellicht een melding wilt maken met betrekking tot het klokkenluidersprotocol. Het volledige klokkenluiders protocol, kun je terugvinden op Dyflexis, onder Start à bestanden. Daarnaast is dit protocol onderdeel van het Personeelshandboek.

Wij zouden het voor jou heel vervelend vinden als zich een situatie heeft voorgedaan waardoor je deze melding wilt maken. Om jou zelf de keuze te geven hoe je hiermee omgaat zijn er diverse mogelijkheden, die ook omschreven staan in het protocol. Je kunt de melding mondeling, schriftelijk of telefonisch indienen bij jouw direct leidinggevende, de HR afdeling, de interne- of externe vertrouwenspersoon.

Mocht je de melding anoniem willen maken, dan kun je het doorgeven via onderstaand formulier. Jouw bericht komt dan bij de interne vertrouwenspersonen terecht. Binnen 7 dagen ontvang je een melding met ontvangstbevestiging. Binnen maximaal 3 maanden wordt jouw melding opgevolgd.

Bij een anonieme melding kunnen wij alleen niet een rechtstreekse terugkoppeling geven of je op de hoogte houden van de status.

    Open chat
    Bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur
    Bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur. U kunt Whatsapp gebruiken voor het stellen van een vraag. Een reservering kunt u uitsluitend maken via zuiveramsterdam.nl/reserveren