Algemene voorwaarden tickets

Algemene Voorwaarden

Zuiver wil graag dat je precies weet onder welke voorwaarden je tickets koopt op de website. Met deze Algemene Voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten de Klant heeft bij het aanschaffen van een ticket en voorkomt Zuiver mogelijke onduidelijkheden.

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
ZUIVER: de aanbieder van de tickets
KLANT: de afnemer van de tickets

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Zuiver, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Zuiver uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Zuiver is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Zuiver te raadplegen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
3.1 Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Zuiver contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Zuiver Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Zuiver ertoe overgaan de reservering te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Zuiver twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Zuiver zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
3.2 Zuiver behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen tickets. Het maximum aantal te reserveren/kopen tickets wordt per Evenement bepaald.
3.3 Zuiver heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van tickets upsell activiteiten te verrichten.
3.4 Tickets kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 4: Prijzen, betaling en levering
4.1 Klant betaalt voor de producten dan wel diensten besteld via de website, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de aangegeven wijze op de website van Zuiver. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
4.2 Alle prijzen van Zuiver zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
4.3 Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Zuiver zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Zuiver een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

Artikel 5: privacyverklaring
5.1 De privacy van de Klant is belangrijk voor Zuiver. Zuiver doet er alles aan om de gegevens van de Klant te beschermen. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy policy van Zuiver welke op de website van Zuiver raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Zuiver kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden.
6.2 Zuiver aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Zuiver kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
6.3 Zuiver kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

93 % van de klanten beveelt ons aan.

8 sauna’s, 2 restaurants, bubbelbaden en veel meer!

Reserveer online en betaal op locatie!

Het meest ontspannende dagje weg in Amsterdam!

We hebben het altijd heerlijk naar ons zin bij Zuiver. Zeker met mooi weer is het ook prima vertoeven in de tuin.

Hellen, via The Feedback Company

Ik kom al een aantal jaren bij Spa Zuiver en ben nog steeds lyrisch. Zolang ik volledig zen naar huis ga, blijf ik jullie vaste klant. Ga zo door!

Y.G. Hogeling via The Feedback Company

Elke maand komen we terug voor een goed diner en een heerlijk avondje in de sauna.

Hele vriendelijke en relaxte sfeer, prettige omgeving en aardige en professionele medewerkers. Heerlijke massages gehad. Ik kom regelmatig voor diverse behandelingen en het is altijd goed én schoon!

Roos Jacobs, via The Feedback Company

Gisteravond met 2 vriendinnen naar de Spa geweest. Heerlijk gegeten en genoten van het opgieten en de sauna’s. Super, zeker voor herhaling vatbaar!

Jolanda Luppers, via Facebook